Generelle handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på varer, der udbydes af Jysk Fynske Mediers hjemmesider, medmindre andet fremgår af den pågældende hjemmeside, skriftligt er aftalt eller følger af ufravigelig lovgivning. Termen ”varer” inkluderer udover fysiske produkter også alle former for købte ydelser herunder serviceydelser, gavekort, rejser, værdibeviser og lignende.

Du skal være mindst 18 år for at handle på Jysk Fynske Mediers hjemmesider, medmindre andet er angivet på den pågældende hjemmeside. Ved bestilling af varer på Jysk Fynske Mediers hjemmesider bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Derudover accepterer du samtlige Jysk Fynske Mediers betingelser og politikker, herunder ophavsretlige vilkår og privatlivspolitik.

Bestilling

Din bestilling sker online via Jysk Fynske Mediers hjemmesider, enten direkte eller via link til en leverandørs hjemmeside. Bestilling kan ikke ske ved telefonisk henvendelse, medmindre dette tydeligt fremgår på den pågældende hjemmeside.

Ved bestilling angiver du navn, adresse, e-mail og kontooplysninger, som behandles efter Jysk Fynske Mediers privatlivspolitik. Kort efter bestillingen og betalingen modtager du pr. e-mail en ordrebekræftelse med et ordrenummer. Dette nummer skal bruges, hvis yderligere korrespondance med Jysk Fynske Medier og leverandøren.

Hvis du indgår en særaftale med en leverandør eller på anden måde fraviger nærværende betingelser, forbeholder Jysk Fynske Medier sig ret til at hæve handlen.

Særligt vedr. bestilling på jvshop.dk

Udstilling af varer på jvshop.dk er ikke et tilbud men en opfordring til at gøre tilbud, og der er først indgået en bindende aftale, når du modtager en ordrebekræftelse. Ved din bestilling accepterer du samtidigt disse generelle handelsbetingelser. Behandling og bekræftelse af bestillinger vil på hverdage ske inden for 24 timer. Gøres et tilbud i weekenden eller på en helligdag vil behandling og bekræftelse ske inden for 24 timer på den førstkommende hverdag.

Såfremt der købes flere produkter, der har betydning for, at der opnås fragtfri levering og du efterfølgende vælger at annullere den ene ordre, vil der blive trukket fragtomkostninger på din konto svarende til den enkeltes leverandørs fragtpriser.

Fragtomkostningerne samt fragtfri levering er baseret på udbringning i Danmark, ønskes levering til andre steder i verden vil fragtomkostningerne variere ud fra distributør og der må forventes en ekstra udgift.

Særligt vedr. køb af gavekort og værdibeviser

Vedrører dit køb gavekort eller værdibeviser, modtager du umiddelbart efter din ordrebekræftelse en PDF med dit gavekort/værdibevis pr. mail. Dette skal du printe og medbringe hos vores leverandør/samarbejdspartner, når du ønsker at gøre brug af det.

Som køber er det dit ansvar at tjekke, om ordrebekræftelsen på din vare eller gavekortet/værdibeviset er i overensstemmelse med det, at du bestilte. Hvis ikke der er overensstemmelse, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Jysk Fynske Mediers kundeservice pr. mail, hvor du refererer til ordrenummeret.

På Jysk Fynske Mediers hjemmesider fremgår kontaktoplysningerne i bunden eller toppen af siden under linkene ”kontakt os”, ”kontakt” eller ”kundeservice”.

Betaling og sikkerhed

Alle anførte priser er vejledende priser inkl. moms, afgifter og told. Jysk Fynske Medier tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer, samt tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.

Priserne på fysiske produkter på Jysk Fynske Mediers hjemmesider er eksklusiv levering. Der tillægges gebyr ved levering, som betales ved bestilling, og beløbet vil fremgå af din ordrebekræftelse. Beløbets størrelse vil variere fra vare til vare. I forbindelse med bestillingen skal du tjekke, om den angivne leveringsadresse er korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du pr. mail kontakte Jysk Fynske Medier med henvisning til ordrenummer.

Når din betaling er gennemført, modtager du, som nævnt ovenfor, en ordrebekræftelse pr. mail. Denne mail er din kvittering og dit bevis for, at din ordre og betaling er gennemført. Det er ikke muligt, at betale pr. efterkrav.

Ved betaling hos Jysk Fynske Mediers anvendes QuickPay Betalingssystem i forbindelse med køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel QuickPay som Jysk Fynske Mediers internethandel er godkendt og certificeret af PBS.

Levering

Se nærmere under kategorien "leveringsbetingelser".

Er din levering forsinket eller fejlleveret, og skyldes det ikke Jysk Fynske Medier, kan vi ikke stilles til ansvar. Du skal derfor rette henvendelse til den fragtleverandør, der fremgår af din ordrebekræftelse. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte Jysk Fynske Medier.

Ved køb af værdibeviser og gavekort sker levering til din mail umiddelbart efter du har modtaget din ordrebekræftelse. Hvis gavekortet/ værdibeviset ikke er kommet inden for 2 timer, skal du rette henvendelse til Jysk Fynske Medier pr. mail. Husk at tjekke i mappen ”uønsket post”.

Force Majeure

Hverken Jysk Fynske Medier eller leverandøren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til handlen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure, tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved handlens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

Fortrydelsesret

I forbrugerkøb har Kunden ved fjernsalg 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens regler. Ønsker Kunden at fortryde købet skal meddelelse herom være afsendt til JYSK FYNSKE MEDIER inden 14 dage. Fristen regnes ved køb af tjenesteydelser, herunder digitalt indhold der ikke leveres på et fysisk medium, fra den dag, hvor aftalen indgås.

Ved varekøb regnes fristen fra det tidspunkt, hvor forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke transportøren, får varen i fysisk besiddelse. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Fortrydelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Jysk Fynske Medier i særskilt skrivelse eller ved anvendelse af den af Jysk Fynske Medier udleverede standardfortrydelsesformular. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal Kunden uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter at meddelelse om anvendelse af fortrydelsesretten er givet, afsende varen til Jysk Fynske Medier.

Kunden afholder udgifterne til returnering af det købte. Forbrugeren hæfter for enhver forringelse af varens værdi udover den forringelse, som skyldes forbrugerens håndtering af varen, som er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten ved køb af tjenesteydelser kan kunden pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret, hvis aftalens opfyldelse på kundens anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsesretten gælder alene i det omfang dette følger af forbrugeraftalelovens regler.

Download standard fortrydelsesformular her.

Særligt vedr. gavekort/værdibeviser

Har du købt et gavekort eller et værdibevis, kan du udnytte din 14 dages fortrydelsesret ved at returnere gavekortet/værdibeviset til leverandøren pr. mail. Mailen skal være afsendt inden de 14 dage, og det er vigtigt, at du gemmer den afsendte mail med angivelse af dato som bevis herfor.

Vi kontrollerer i forbindelse med fortrydelse, at returneringen lever op til betingelserne herfor, og herefter tilbagebetales værdien af det købte til dig. Værdien er den pris, som du betalte for varen. Tilbagebetalingen sker ved en overførsel til det betalingskort, som blev anvendt ved købet.

Særligt vedr. billetter og rejser

Jysk Fynske Medier fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem dig og den leverandør, der arrangerer det pågældende arrangement, som der er købt billet til via Jysk Fynske Mediers hjemmesider. Bemærk, at køb af billetter i henhold til ”lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" ikke er omfattet af fortrydelsesretten. Jysk Fynske Medier gør særligt opmærksom på, at forsendelsesrisikoen påhviler køber.

På Jysk Fynske Mediers hjemmesider sælges der ikke rejser. Hjemmesiderne linker udelukkende videre til rejsearrangørens hjemmeside, og køb af rejser er ikke omfattet af disse handelsbetingelser men udelukkende af rejsearrangørens handelsbetingelser.

Henvendelser vedr. fejl, reklamationer og andet

Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med dit køb på en af Jysk Fynske Mediers hjemmesider, kan du naturligvis rette henvendelse til os, så vil vi være behjælpelige med at løse problemet.

Opdager du fejl ved varen, har fået leveret en forkert vare, eller viser varen sig på anden måde at være mangelfuld, skal du reklamere til Jysk Fynske Medier inden for rimelig tid. Det betyder, at du skal rette henvendelse til Jysk Fynske Medier pr. mail eller tlf. og gøre opmærksom på problemet hurtigst muligt.

Jysk Fynske Medier sender din reklamation videre til leverandøren. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes via mail eller tlf., vil du få instruktioner om andre løsningsmuligheder, som f.eks. reparation eller ombytning af varen. Efter 2 år fra modtagelse af varen gælder din reklamationsret ikke længere.

Har du købt gavekort eller værdibeviser fra en leverandør, skal klager over utilfredsstillende oplevelser rettes til Jysk Fynske Medier, som vil videresende din klage til leverandøren. Hverken Jysk Fynske Medier eller vores leverandører kan gøres ansvarlige for et beløb, der er større end oplevelsesbevisets værdi.

Forældelse af gavekort og værdibeviser

Gyldighedsperioden for dit gavekort/værdibevis er angivet på beviset og fremgår desuden også af din ordrebekræftelse. Hvis ikke der er angivet noget på gavekortet/beviset, er gyldighedsperioden 3 år fra udstedelsen, dvs. fra den dato du modtog det pr. mail eller pr. post.

Hvis du har købt et værdibevis, som vedrører en vare, der kun udbydes af vores leverandører i en begrænset periode, på en bestemt dato el. lign. (f.eks. et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Ansvarsbegrænsning og forbehold

Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til, at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der kan påvirke dig som tidligere køber væsentlig, får du naturligvis meddelelse herom pr. mail. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Jysk Fynske Mediers hjemmesider.

Jysk Fynske Medier tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne. Jysk Fynske Medier kan ikke stilles til ansvar for, hvad en leverandør/samarbejdspartner har angivet på egen hjemmeside.

Jysk Fynske Medier tager forbehold for udsolgte eller udgåede varer/ydelser.

Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser hos fragtfirmaer.

Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Jysk Fynske Medier kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Jysk Fynske Medier fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Ansvarsbegrænsninger i forhold til gavekort og værdibeviser

Jysk Fynske Medier er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for et eventuelt tab, som du måtte lide som følge af:

1. At værdibeviset ikke er blevet indløst af leverandøren

2. At varen eller tjenesteydelsen ikke svarede til dine forventninger

3. Leverandørens konkurs

4. Andre forhold, der berører den tjenesteydelse eller vare, som værdibeviset vedrører

Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes mod leverandøren, men vi ønsker som sagt gerne at høre om din oplevelse. Sådanne henvendelser skal rettes til vores hjemmesides kundeservice.

Behandling af personoplysninger

Når du handler på Jysk Fynske Mediers hjemmesider accepterer du vores privatlivspolitik, og samtykker derved til, at oplysninger om dine handler og din færden på hjemmesiderne, samt på vore leverandører / samarbejdspartneres sider registreres og anvendes til at målrette Jysk Fynske Mediers markedsføring til dig.

Du kan til enhver tid framelde markedsføring fra Jysk Fynske Medier.

Kopiering af eller manipulation med ordrebekræftelser, gavekort eller værdibeviser o. lign. er ikke tilladt. Ved mistanke om overtrædelse af denne bestemmelse forbeholder Jysk Fynske Medier sig ret til at videregive relevante indsamlede oplysninger til de respektive leverandører, samarbejdspartner eller andre involverede.

Lovvalg og tvister

Køb gennem Jysk Fynske Medier, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Jysk Fynske Medier vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

Virksomhedsinformation

Jysk Fynske Medier P/S

Bugattivej 8

7100 Vejle

CVR-nr. 36 50 33 35


Følg os på Facebook